PREUS ENTRENADOR PERSONAL

ENTRENAMENT PERSONAL

Sessions de 55 minuts

Sessions soltes

Sessió 2 persones

25 €

35 €

Bons menusals *

Bo 4 sessions (-10%)

2 persones

Bo 8 sessions  (-20%)

2 persones

Bo 12 sessions  (-25%)

2 persones


Servei a domicili i desplaçaments

Descomptes familiars

* Dieta inclosa

  Possiblitat de pagaments fraccionats


90 €

125 €

160 €

225 €

225 €

300 €


A convenir

10 %

ENTRENAMENT HIIT

Sessions de 30 minuts

Sessions soltes

Sessió 2 persones

18 €

25 €

Bons menusals

Bo 4 sessions  (-10%)

2 persones

Bo 8 sessions (-20%)

2 persones

Bo 12 sessions  (-25%)

2 persones


65 €

90 €

120 €

160 €

160 €

225 €

DIETÈTICA

Dieta personalitzada

Revisions cada 15 dies

35 €

20 €

Dieta + Rutina d'entrenament

Revisions cada 15 dies

50 €

25 €

Servei a domicili

+5 €